Gina Marcussen

50 ÅR PÅ SONGE

I 2023 er det hele 50 år siden Tore Olsen overtok det nedlagte tresliperiet på Songe. Etter at Tore Olsen flyttet sin virksomhet fra Holmestrand til Songe i 1973 har det blitt investert jevnt og trutt; i nye maskiner, oppgradering av bygninger, kundemasse, produkter og kompetanse. Bedriften er i dag eid og drives videre av […]

50 ÅR PÅ SONGE Read More »